Osp

Osp er svært godt egnet til ytre kledning og spiler, blant annet fordi den nesten ikke sprekker og fordi den i møte med sol og regn, etter hvert får en vakker patinert gråfarge og en “myk” overflate. Homogent og slitesterkt. Osp er et av verdens lyseste trevirke og nyhøvlet ospepanel brukt innendørs beholder sitt lyse utseende uten å falme. Det er derfor velegnet som panel og himling og som soveromsgulv på grunn av sin behagelig overflate og renhet.

For de som ønsker lyse møbler og interiør er osp et godt valg.

Fordi virket ikke inneholder harpiks og har lave verdier for varmeledning (konduktivitet), er det spesielt godt egnet til bruk som paneler og benksviller i badstuer. Osp danner en fin overflate etter høvling og har lav varmeledningsevne som gjør at du ikke svir bakenden. Heller ikke ”svetter” materialene ut kvae. Derfor er Ospa bedre egnet til badstu enn noe annet nordisk treslag. I Finland saunan’s hjemland, har Osp lange tradisjoner som badstumateriale både til benker og panel.

Det er også velegnet i kjølerom da veden ikke setter smak.

YTE Osp heltre
FDV-Osp Innvendig
FDV-Osp Utvendig Kledning

Fra gammelt av ble Ospa mye brukt til emballasje for oppbevaring av matvarer og til spiltau for hest. Osp blir videre brukt til fyrstikkproduksjon og kryssfinérplater. Ospeveden er forholdsvis lett og homogen. Det er liten fargeforskjell på yte- og kjerneved. Fargen er gulhvit og lys, og holder seg lys også over tid. Årringene er ikke spesielt markerte, men de kan også være bølgeformede, spesielt i nedre del av stammen. Skåret virke fra slike trær har en pen, flammet struktur, særlig i et tangentialt snitt.


Virket krymper relativt lite. Testing av trelast viser at Osp med fordel kan benyttes også til konstruksjonsformål, fordi det raskt avgir fuktighet, og dermed reduserer faren for angrep av sopp og bakterier. 
En forutsetning er at virket har mulighet til å tørke.

Når trevirket settes under høyt trykk, endrer egenskapene seg slik at det blir elastisk.

Osp er lett å bearbeide, både for hånd og maskinelt. Veden kan skjæres, skrelles, dreies og pusses uten store problemer. Polering er imidlertid krevende. Veden lar seg lett lime, lakkere, male og beise. Høvling av virket er normalt lett, men kan være mer krevende hos virke med strekkved. Ubehandlet Ospevirke er lite varig i kontakt med jord (mindre enn 5 år). Osp brukt som kledning må aldri føres helt ned mot bakken, der fuktigheten er stor og mulighetene for å tørke opp er liten. Yteveden lar seg lett impregnere, men kjerneveden er ikke impregnerbar.

Kontakt oss for tilbud

7 + 14 =