Kvalitet og Miljøpolitikk

I Woodlink jobber vi med tre, verdens mest bærekraftige produkt!

Dette forplikter oss til å videreforedle produktet på en bærekraftig måte, og derfor blir kontinuerlig og målrettet arbeid med klima, miljø og HMS en viktig del av vår daglige drift (Holte IKS/HMS).

Målet med miljøarbeidet er å minske vårt fotavtrykk, øke ressurseffektiviteten og fase ut miljø- og helsefarlige produkter. Vi arbeider langsiktig med å forebygge negativ miljøpåvirkning, effektivisere energiforbruket og beskytte miljøet. Miljøarbeidet er en integrert del av den daglige virksomheten.

For å kunne tilby den beste kombinasjonen av pris og kvalitet så satser vi stort på direkte import fra sagbruk og leverandører over hele verden, samt direkte fra norske sagbruk. Alle leverandører oppfyller våre strenge kvalitetskrav, og leveringsfrister. Dette betyr at våre ferdigprodukter leveres til rett tid, og er av høyeste kvalitet.

Vi når mål og fatter beslutninger ut fra følgende veiledende prinsipper:

  • Ansvarlig og miljøbevisst lederskap, som skal jobbe sammen med ansatte i henhold til «Grønn vekst trappen», og skape godt og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Miljømål er realistiske og oppnåelige, og skal sørge for en kontinuerlig forbedring
  • Kompetanseutvikling av ansatte og samarbeid i bedriften skal sørge for at vi når målene
  • Lovgivning utgjør minimumskrav og bidrar, sammen med andre interne og eksterne krav, til at vi forbedrer oss.

Visjon:

WoodLink skal levere bærekraftig trevirke av høyeste kvalitet, og langt livsløp.

Klepp Stasjon 08.09.2023

Tommy Rasmussen

Daglig Leder

Miljøfyrtårn Sertifikat

Vi ønsker alltid å bli bedre og setter stor pris på tilbakemeldinger fra dere på hvordan vi kan forbedre oss.

Hjelp oss å bli bedre!